Boekherstel

Het herstellen van boeken.

In overleg met de klant wordt besproken, hoe het boek hersteld kan worden. Daar is dus geen eenduidig antwoord op te geven, maar wordt per boek bekeken en de prijs wordt vooraf vastgesteld.

Omdat het kan gaan om uiteenlopende situaties staan hieronder een paar voorbeelden.

Versleten boeken.

Een boek dat zwaar beschadigd is door veel gebruik gedurende vele jaren kan weer als nieuw worden hersteld naar persoonlijke wensen.

Speciale boeken.

Naast leesboeken zijn er tal van andere soorten boeken die bijvoorbeeld door veel gebruik zijn versleten, maar wel een bijzondere waarde hebben, zoals bijvoorbeeld een missaal.

Kinderboeken en jeugdboeken.

Bij het herstellen van kinderboeken is het vooral belangrijk dat de buitenkant van het boek zoveel mogelijk herkenbaar blijft. Vaak gaat het om een tastbare herinnering uit het verleden. Daarom wordt er bij het herstellen zoveel mogelijk naar gestreefd de oorspronkelijke uitvoering te benaderen.